Cargotec подобрява ефективността на товарни потоци чрез предлагане на системи за обработка и тяхното поддържане. Еднo от основните дъщерни дружества, на компанията марки - HIAB - световен лидер в продуктите за обработката на товарите, Hiab предлага и решения, които се използват в промишлеността като например строителството, горското стопанство, промишленост, преработка и обезвреждане на отпадъци, на отбранителната промишленост и тн. В България Cargotec е компанията "Бакстрейд ЕООД