Бърз начин за сътрудничество

Бърза доставка Havator убеден да избере нов партньор.

Те са били в затруднение, но помощта е била наблизо. "За щастие, ние бяхме помолени да се свържем с Hiab и да попитаме, дали биха могли да ни помогнат. В резултат на това само за две седмици получихме камион оборудван с кран." В сътрудничество с Hiab Hanhirova подчертава важността на прозрачността, не по-малко важен фактор е цената, но най-важното - доверието на партньора си.

Сътрудничеството е само началото, и очакванията са големи. Havator иска да инвестира в дългосрочно сътрудничество. "Нашият бизнес е в непрекъснато развитие, така че има смисъл да се информират Hiab за промени, които могат да бъдат взети предвид при разработването на оборудване. В този случай, то е от полза и за двете компании."

Крейн Hiab е добро допълнение към флота на оборудване и гама от произведения на Havator. Кранът се използва главно, за да преместите рамката бум дизайн и разпределението на собствените си съоръжения."Ние използваме кран от няколко месеца, а използваемостта е била 80 процента, но ние вече знаем, че взехме правилно решение за закупуване," - казва Hanhirova.

Той е уверен, че сътрудничеството ще се задълбочи в бъдеще.