Озеленяването на света

С разрастването на градските райони на ландшафтния дизайн е все по-важно. За да създадете по-привлекателни условия на живот са проектирани и градини, паркове и други зелени площи. За създаването и поддържането на тези зелени площи е необходимо надеждно и ефективно оборудване за операции като изрязване дървета, обогатяване на почвата и т.н.

Hiab предоставя набор от решения, предназначени специално за използване в дизайна градинарство и озеленяване. Ние имаме решения, като например за малки превозни средства, транспортиране на несменяеми органи, както и за транспортиране на машини и оборудване, които могат да се спускат от превозно средство на земята.