Асансьори ZEPRO

ZEPRO от 1970 г. насам. произвежда асансьори в Швеция. Благодарение на ангажимент за материали с високо качество и професионално, нашите продукти са си спечелили репутацията на прости, но мощни, че е несравнима надеждност. Световна мрежа от сервизи за нашите продукти, осигурява бързо поддръжка през целия живот. Способност за работа при тежки климатични условия, Скандинавските климата е основната цел при проектирането и избора ZEPRO уникално решение на този проблем е от ключово значение за търговския успех на 5 континента.