Demountables Мултилифт: превозно средство за широк спектър от задачи

Основната идея на органите система суап, се крие във факта, че един камион може да изпълнява различни видове работи, като се използват различни съдове и тялото. Поради големия брой възможности са съоръжения да отговарят на най-взискателните клиенти.