Образование за безопасната и ефективна работа

Cargotec предлага широка гама от продукти Hiab, оборудвани с хидравлични и електронни системи. За да се осигури безопасно и ефективно функциониране на подемни съоръжения се организира обучение на оператори на клиента.

Поради сложността на високите технологии, поддръжка на нашето оборудване и изпитването му на безопасността се извършват от опитни и добре обучен персонал. За да направите това, Cargotec е създаден по специална програма за обучение. Оторизираните партньори на Cargotec в посока на Hiab постоянно участват в тази програма, която акцентира върху нови продукти, хидравлика и използването на електронни системи.